Tablouri unidimensionale

Competențe

  Competențe generale
 • CG3. Elaborarea algoritmilor de rezolvare a problemelor.
 • CG4. Implementarea algoritmilor într-un limbaj de programare.
 • CG5. Aplicarea algoritmilor fundamentali în prelucrarea datelor.
  Competențe specifice
 • CS3.3. Respectarea principiilor programării structurate în procesul de elaborare a algoritmilor.
 • CS4.2. Identificarea necesităţii structurării datelor în tablouri.
 • CS4.3. Prelucrarea datelor structurate.
 • CS4.5. Utilizarea unui mediu de programare (limbajul C/C++, CodeBlocks).
 • CS4.4. Utilizarea fişierelor text pentru introducerea datelor şi extragerea rezultatelor.
 • CS5.2. Alegerea unui algoritm eficient de rezolvare a unei probleme.